AANDACHT VOOR INZET

arbeidsdeskundig advies

AanDachtvoorInzet biedt arbeidsdeskundig advies en coaching. De focus is gericht op reële en duurzame resultaten die bijdragen aan een gezonde en waarde-gerichte werkomgeving waarin werknemers hun talenten en mogelijkheden volop kunnen en mogen benutten. Advies vanuit een HR-achtergrond, een praktische oplossingsgerichte benadering en met een holistische aanpak. Werknemers hebben zelf ook een grote rol in een traject.

Dit vanuit de visie van eigen regie. Met (individuele) coaching wordt er aandacht besteed aan motivatie, kwaliteiten en talenten, maar ook waar nodig aan valkuilen, belemmerende factoren en beperkingen.

Het resultaat...

> Een werknemer in zijn kracht, op de juiste plaats binnen de organisatie, waar ruimte is voor inzet, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. <

> Werkgevers ervaren minder verzuim en schadelast en daardoor een betere borging van kwaliteit en continuïteit binnen de organisatie. <

> Inzicht, bewustwording en ontwikkeling op het vlak van arbeid of persoonlijke groei door middel van individuele coaching. <

FILOSOFIE

AanDachtvoorInzet! Inzet van het individu, inzet van een team of organisatie.
AanDachtvoorInzet staat voor duurzame inzetbaarheid van mensen, werknemers, het terugdringen van verzuim in een organisatie en het meedenken in oplossingen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

 

Duurzame inzetbaarheid binnen de kaders van samenwerking en respect voor elkaar. Samenwerking om de meest duurzame oplossing te vinden binnen de driehoek van mens, werk en inkomen.
 

AanDachtvoorInzet gelooft dat met de medewerker in zijn/haar kracht en op de juiste plaats, zowel voor de medewerker als voor de organisatie de beste en mooiste resultaten te behalen zijn.
 

Tenslotte: Alles wat je aandacht geeft groeit!

DIENSTEN

In de huidige complexe en veeleisende maatschappij wordt veel van ons gevraagd. In een gezonde en veilige omgeving waar je in je kracht kan staan komen mensen het best tot hun recht. Dit geldt natuurlijk ook zeker voor de werkomgeving, waar we over het algemeen toch een groot deel van onze tijd doorbrengen. Werkomgevingen waarin op een gezonde, waarde-gerichte, veilige en duurzame manier wordt gewerkt zorgen er voor dat mensen hun talenten, mogelijkheden en kansen volop en duurzaam kunnen benutten. 
 

AanDachtvoorInzet focust zich samen met werkgever en werknemer op het creëren en optimaliseren van de werkomgeving, zodat de mooiste en meest duurzame resultaten te behalen zijn.
 

AanDachtvoorInzet biedt een breed pakket aan diensten, gericht op reële en duurzame resultaten en oplossingen voor werkgever en werknemer.
 

AanDachtvoorInzet analyseert de situatie, zoekt de kern van het probleem en adviseert over het inzetten van de aanwezige mogelijkheden. Preventie is een belangrijk instrument om het aanwezige kapitaal en de kwaliteit zo optimaal mogelijk te benutten. Dit vanuit een visie met aandacht voor de mens, door eigen regie en waarde gericht werken.

04

OP VERSCHILLENDE NIVEAUS

HET DOEL 

van AanDachtvoorInzet is:

> Het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de organisatie en de werknemer. <

Het minimaliseren van de schadelast van werkgevers. <

> Duurzame inzetbaarheid van medewerkers door het creëren en optimaliseren van de werkomgeving en brede bewustwording. <

> Werknemers in hun kracht zetten door aandacht, vitaliteit, veerkracht en ontwikkeling. <

CONTACT

Email

info@aandachtvoorinzet.nl

Telefoon

06 53 35 81 56

 

Bedankt